نارگستر

 • لیست قیمت محصولات نارگستر - 1396/08/02

  لیست قیمت محصولات نارگستر (1396/08/02)

  دانلود لیست قیمت محصولات نارگستر

   

  ردیف نام محصول قیمت واحد
  1 کهکشان 25تایی 365000 تومان
  2 چلجله 36تایی 140000 تومان
  3 کهکشان 6تایی
  85000 تومان
  4 کهکشان یک (7تایی) 38000 تومان
  5 چلچله 7تایی 26000 تومان
  6 کهکشان تک 11000 تومان
  7 آبشار توسکا 45000 تومان
  8 آبشار طاووس 23000 تومان
  9 آبشار سرو 8000 تومان
  10 آبشار شقایق 6000 تومان
  11 آبشار رز 5000 تومان
  12 آبشار مینا 3250 تومان
  13 آبشار اطلس 3200 تومان
  14 آبشار ارغوان 2300 تومان
  15 آبشار بنفشه 1650 تومان
  16 آبشار میخک 1100 تومان
  17 آبشار رو کیکی 4000 تومان
  18 آبشار نگین کوچک 3700 تومان
  19 آبشار نگین بزرگ 4500 تومان
  20 مشعل هشدار 14000 تومان
  21 مشعل آبشاری 2000 تومان
  22 مشعل شادی 1100 تومان
  23 آبشار سرد برقی 9800 تومان
  24 دود رنگی زمینی 10000 تومان
  25 دود رنگی دستی 7500 تومان
  26 موشک 2800 تومان
  27 پروانه 1500 تومان
  28 فرفره 1100 تومان
  29 چرخونک 1500 تومان

   

 • لیست قیمت محصولات نارگستر - 1397/02/01

  لیست قیمت محصولات نارگستر (1397/02/01)

  دانلود لیست قیمت محصولات نارگستر

   

  ردیف نام محصول قیمت واحد
  1 کهکشان 25 تایی 380000 تومان
  2 کهکشان 6 تایی
  90000 تومان
  3 کهکشان 8 تایی
  80000 تومان
  4 کهکشان 10 تایی
  60000 تومان
  5 کهکشان تک 12000 تومان
  6 کهکشان ترکیبی (64تایی)
  325000 تومان
  7 چلجله 36تایی 145000 تومان
  8 چلچله 7تایی 28000 تومان
  9 آبشار توسکا 49000 تومان
  10 آبشار طاووس 25000 تومان
  11 آبشار سرو 8500 تومان
  12 آبشار شقایق 6500 تومان
  13 آبشار رز 5500 تومان
  14 آبشار مینا 3500 تومان
  15 آبشار اطلس 3500 تومان
  16 آبشار ارغوان 2500 تومان
  17 آبشار بنفشه 1800 تومان
  18 آبشار میخک 1250 تومان
  19 آبشار رو کیکی 4500 تومان
  20 آبشار نگین کوچک 4000 تومان
  21 آبشار نگین بزرگ 5000 تومان
  22 مشعل هشدار 15000 تومان
  23 مشعل آبشاری 2500 تومان
  24 مشعل شادی 1250 تومان
  25 دود رنگی دستی 9250 تومان
  26 موشک 3250 تومان
  27 پروانه 1500 تومان
  28 فرفره 1250 تومان
  29 چرخونک 1500 تومان

   

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹