توصیه های ایمنی

مدیریت صنایع شیمیایی نارگستر بر این باور است که « سلامت و ایمنی » شما و بستگانتان در اولویت بالاتری نسبت به تماشای جلوه ها، رنگ ها و نورهای خیره کننده قراردارد، لذا از کلیه کاربران عادی و حرفه ای تقاضا دارد با رعایت دستورالعمل های ذیل ما را در این امر مهم یاری نمایند.

۱– کلیه اقلام نورافشانی در حالت بسته بندی در مکانی خشک و خنک و دورازدسترس کودکان تا زمان مصرف نگهداری شود.

۲- دستورالعمل های مندرج برر روی اقلام نورافشانی با دقت خوانده و به آن عمل شود.

۳ – هرگز اقلام نورافشانی را در کیف و یا جیب خود قرار ندهید.

۴ – فاصله ایمنی برای تماشاگران اقلام کوچک و سبک، 10 تا 50 متر و برای اقلام بزرگ و سنگین 50 تا 100 متر در نظر گرفته شده است.

۵ – وزش شدید باد اثر نامطلوبی برکیفیت نورافشانی و ایمنی آن دارد و خطرات احتمالی را افزایش می دهد. در صورت اجبار به اجرای برنامه از وجود فضای کافی برای ایمنی اطمینان حاصل ۶مایید.

۶ – پس از روشن نمودن اقلام نورافشانی به سرعت از آن فاصله گرفته و هرگز به طرف آن بازنگردید.

۷ – کودکان را کاملاً تحت کنترل خود نگه دارید.

۸-  هرگزاقلام نورافشانی را نزدیک شعله، جرقه و یا هر منبع حرارتی دیگری قرار ندهید.

۹ – استفاده از اقلام نورافشانی برای افراد زیر 15 سال غیرمجاز و ممنوع می باشد.

۱۰ – هنگام استفاده از اقلام نورافشانی، بکارگیری وسایل ایمنی (دستکش ،عینک  و .. ) الزامی می باشد.

۱۱- از گرفتن اقلام نورافشانی در دست پس از روشن نمودن و گرفتن آن بطرف دیگران جداً خودداری نمایید.

۱۲- پس از پایان عملیات بعداز 20 – 30 دقیقه با استفاده از دستکش و سایر لوازم ایمنی جهت پاکسازی و جمع آوری اقلام اقدام فرمایید.

۱۳ - کلیه اقلام نورافشانی فقط قابل استفاده در محیط های باز با فضای کافی می باشند.

۱۴ - ازهرگونه دستکاری در کلیه اقلام نورافشانی جــداً خودداری گردد.

 

 

Safety Instructions

Nar gostar company thinks of you and your family’s safety much more than brings dazzling and eye astonishing products to you. Follow the instructions for a safe home fireworks display

1-Store your fireworks safety, in a closed box, somewhere cool and dry, out of reach of children and animals, until the time they,’re needed, locked away is best -

2-Read the specific instructions on each fireworks carefully.

3-Never put fireworks in pocket

4-Keep audience at least 10 meters back from the device for smaller displays. and at least 50 -100 meters back for larger displays

5-High winds will affect the qulity of your display and may create a hazard. Be sure firing area has plenty of surrounding open space

6-Big fireworks at arm’s length using a taper, never a naked flame.

7-Never children under control

8-Do not leave fireworks unattended or close a lighting area.

9-Never give sparklers to a child under 15.

10-Always light sparklers to one at a time and wear gloves to hold them.

11-keep childern 1.5 meters apart and do not allow them to wave them in each other’s faces.

12-After 20-30 minutes of the display, use tongs or gloves to collect spent fireworks

13-Use fireworks only in open area . (NOT CLOSED)

14-Don’t open any items of fireworks. it is very dangerous.

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹