نارگستر خراسان واثق

نماینده نارگستر در خراسان رضوی

انجام مراسم نور افشانی

طراحی و اجرای پروژه های نورافشانی به صورت هوایی و زمینی و کاملا کنترل شده با محصولات مجاز و بی خطر

اولین فروشگاه رسمی عرضه ی مستقیم محصولات نورافشانی

این نمایندگی افتخار دارد که اولین فروشگاه رسمی عرضه ی مستقیم محصولات نورافشانی و آتش بازی نارگستر را در خراسان برای عموم مردم راه اندازی کرده است تا هم وطنان بتوانند شادی و نشاط را همراه با امنیت و آرامش خاطر تجربه کنند

مرکز پخش محصولات نورافشانی و آتش بازی

نمایندگی رسمی نارگستر در استان خراسان (واثق)

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹