لیست قیمت محصولات نارگستر - 1396/08/02

لیست قیمت محصولات نارگستر (1396/08/02)

دانلود لیست قیمت محصولات نارگستر

 

ردیف نام محصول قیمت واحد
1 کهکشان 25تایی 365000 تومان
2 چلجله 36تایی 140000 تومان
3 کهکشان 6تایی
85000 تومان
4 کهکشان یک (7تایی) 38000 تومان
5 چلچله 7تایی 26000 تومان
6 کهکشان تک 11000 تومان
7 آبشار توسکا 45000 تومان
8 آبشار طاووس 23000 تومان
9 آبشار سرو 8000 تومان
10 آبشار شقایق 6000 تومان
11 آبشار رز 5000 تومان
12 آبشار مینا 3250 تومان
13 آبشار اطلس 3200 تومان
14 آبشار ارغوان 2300 تومان
15 آبشار بنفشه 1650 تومان
16 آبشار میخک 1100 تومان
17 آبشار رو کیکی 4000 تومان
18 آبشار نگین کوچک 3700 تومان
19 آبشار نگین بزرگ 4500 تومان
20 مشعل هشدار 14000 تومان
21 مشعل آبشاری 2000 تومان
22 مشعل شادی 1100 تومان
23 آبشار سرد برقی 9800 تومان
24 دود رنگی زمینی 10000 تومان
25 دود رنگی دستی 7500 تومان
26 موشک 2800 تومان
27 پروانه 1500 تومان
28 فرفره 1100 تومان
29 چرخونک 1500 تومان

 

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹