لیست قیمت محصولات نارگستر - 1395/09/05

لیست قیمت محصولات نارگستر (1395/09/05)

دانلود لیست قیمت محصولات نارگستر

 

ردیف نام محصول قیمت واحد
1 کهکشان 25تایی 300000 تومان
2 چلجله 36تایی 125000 تومان
3 کهکشان 6تایی
72000 تومان
4 چلچله 7تایی 24000 تومان
5 کهکشان تک 11000 تومان
6 آبشار توسکا 40500 تومان
7 آبشار طاووس 20500 تومان
8 آبشار سرو 8000 تومان
9 آبشار شقایق 6000 تومان
10 آبشار رز 5000 تومان
11 آبشار مینا 3200 تومان
12 آبشار اطلس 3000 تومان
13 آبشار ارغوان 2250 تومان
14 آبشار بنفشه 1750 تومان
15 آبشار میخک 1100 تومان
16 آبشار نگین کوچک 3750 تومان
17 آبشار نگین بزرگ 4500 تومان
18 مشعل هشدار 14000 تومان
19 مشعل آبشاری 2200 تومان
20 دود رنگی زمینی 10000 تومان
21 دود رنگی دستی 6000 تومان
22 پروانه 1500 تومان
23 فرفره 1000 تومان
24 موشک 3000 تومان
25 مشعل شادی 1200 تومان

 

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹