لیست قیمت محصولات نارگستر - 1397/02/01

لیست قیمت محصولات نارگستر (1397/02/01)

دانلود لیست قیمت محصولات نارگستر

 

ردیف نام محصول قیمت واحد
1 کهکشان 25 تایی 380000 تومان
2 کهکشان 6 تایی
90000 تومان
3 کهکشان 8 تایی
80000 تومان
4 کهکشان 10 تایی
60000 تومان
5 کهکشان تک 12000 تومان
6 کهکشان ترکیبی (64تایی)
325000 تومان
7 چلجله 36تایی 145000 تومان
8 چلچله 7تایی 28000 تومان
9 آبشار توسکا 49000 تومان
10 آبشار طاووس 25000 تومان
11 آبشار سرو 8500 تومان
12 آبشار شقایق 6500 تومان
13 آبشار رز 5500 تومان
14 آبشار مینا 3500 تومان
15 آبشار اطلس 3500 تومان
16 آبشار ارغوان 2500 تومان
17 آبشار بنفشه 1800 تومان
18 آبشار میخک 1250 تومان
19 آبشار رو کیکی 4500 تومان
20 آبشار نگین کوچک 4000 تومان
21 آبشار نگین بزرگ 5000 تومان
22 مشعل هشدار 15000 تومان
23 مشعل آبشاری 2500 تومان
24 مشعل شادی 1250 تومان
25 دود رنگی دستی 9250 تومان
26 موشک 3250 تومان
27 پروانه 1500 تومان
28 فرفره 1250 تومان
29 چرخونک 1500 تومان

 

در تماس باشید

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹