در تماس باشید

مشهد، بلوار وکیل آباد

بین وکیل آباد 29 و 31 (بین دانش آموز و دانشجو) جنب پل هوایی عابر پیاده، فروشگاه نارگستر

نقشه دفتر فروش

آدرس کانال نارگستر در تلگرام

تلفن:  
  ۰۹۱۵−۵۱۲−۷۶۶۹
  ۰۹۰۲−۲۰۲−۰۰۶۵
  ۰۵۱-۳۵۰−۱۰۰۷۹ 
  ۰۵۱-۳۸۹−۳۵۲۲۲